Skip to main content

Administratie

Maatschap Remmerswaal is bij uitstek het kantoor voor het uitbesteden van de financïële administratie.

Dit doen wij voor alle bekende rechtsvormen zoals: de eenmanszaak en de VOF (vennootschap onder firma),
de BV, stichting en vereniging.

Werkzaamheden die wij verrichten bij het voeren van de financiële administratie

  • Inrichten van de administratie
  • Beoordelen van de administratie op fiscaliteit
  • Verzorgen van de financiële administratie
  • Beoordelen / controleren van de financiële administratie
  • Tussentijdse rapportage (per maand, kwartaal of halfjaar)
  • Samenstellen van aangiften omzetbelasting
  • Administratieve ondersteuning bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of ziekte
  • Vervanging bij uitval administrateur