Skip to main content

Wij maken werk van uw stichting of vereniging!

Maatschap Remmerswaal is al jaren een vertrouwd adres voor tal van non-profitorganisaties in de regio en daarbuiten. Variërend van hulporganisaties en diverse andere soorten stichtingen tot (lokale) muziek- en sportverenigingen.

Wenst u meer informatie? neem dan contact op met Peter Vergeer voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hij vertelt u graag wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen!

Waar krijgt een stichting of vereniging mee te maken?

Runt u een stichting of een vereniging? Dan bent u verantwoordelijk voor het beheer van eventuele giften, contributies en soms ook overheids- subsidies. Tegenwoordig stelt de overheid steeds strengere eisen aan de vastlegging hiervan in een deugdelijke financiële administratie en jaarrekening.
Voorbeelden hiervan zijn de zogeheten RJ 640 richtlijnen (organisaties-zonder-winststreven) en RJ 650 (goede doelen) en het onderscheid tussen ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en SBBI’s (Sociaal Belang Behartigende Instellingen).

Diverse voorwaarden


Ook donateurs worden steeds kritischer. Zij willen weten waaraan hun gift precies wordt besteed en of het geld wel echt op de juiste plek terechtkomt. Daarnaast vraagt het bestuur van uw stichting of vereniging vaak om actuele informatie over de beschikbare middelen ter verwezenlijking van de doelstellingen.
Subsidieverstrekkers op hun beurt stellen diverse voorwaarden alvorens zij u mogelijk subsidie toekennen.

Hoe kunnen wij u ondersteunen?


Voor een stichting of vereniging zijn dit stuk voor stuk pittige opgaven, temeer omdat uw financiële speelruimte veelal beperkt is.
Maatschap Remmerswaal heeft door de jaren heen zeer waardevolle expertise opgebouwd waarmee we uw (financiële) situatie kunnen verbeteren. We weten precies wat er van u wordt verwacht, waar mogelijke voordelen zijn te halen en hoe u uw organisatie zo optimaal mogelijk kunt inrichten.

Onze dienstverlening

Naast onze reguliere dienstverlening kunnen stichtingen en verenigingen bij ons terecht voor:
  • Begeleiding bij de oprichting van een stichting of vereniging
  • Beoordeling van de (concept) statuten van uw stichting of vereniging
  • Samenstelling, beoordeling en controle van de jaarrekening
  • Verzorging en/of inrichting van de financiële administratie
  • Aanvraag van een fiscaal nummer en ANBI-status
  • Begeleiding bij een accountantsverklaring van een subsidieverantwoording
  • Begeleiding bij een subsidieaanvraag
  • Advisering bij schenkingen en nalatenschappen bestemd voor het goede doel
  • Begeleiding bij het verkrijgen van een CBF-keurmerk of een ander keurmerk